Prispevki • Articles

Oddaja prispevka • Article submission

Prispevke pošljite na naslova: mija.michelizza@zrc-sazu.si ali grant_lundberg@byu.edu

Prenos navodil avtorjem: .docx (slo) ali .pdf (slo)


Manuscripts should be sent via e-mail to: grant_lundberg@byu.edu or mija.michelizza@zrc-sazu.si

Download guidelines for authors: .docx (eng) or .pdf (eng)

Navodila avtorjem

Revija sprejema izvirne in še neobjavljene znanstvene in strokovne članke s področja slovenističnega jezikoslovja, ki niso v uredniški presoji za nobeno drugo publikacijo, ter ocene monografij, zbornikov idr. jezikoslovnih del o slovenskem jeziku.

Članki gredo skozi postopek dvojnega slepega recenziranja.

Jezik

Članki naj bodo v slovenskem ali angleškem jeziku, po dogovoru lahko tudi v kakem drugem jeziku. Naslov, izvleček in povzetek naj bo v slovenščini in angleščini.

Obseg

Članki naj obsegajo do 30.000 znakov s presledki (tj. avtorska pola), ocene do 20.000 znakov s presledki.

Format oddanega prispevka

.pdf in .docx (Microsoft Word) ali .odt (OpenOffice)

Guidelines for Contributors

The journal accepts original unpublished scientific and technical articles in the field of Slovene linguistics, which are not under review for any other publication. The journal also accepts monograph reviews, collections and other linguistic works on the Slovene language.

Articles go through a double-blind review process.

Language

Articles should be written in Slovene or English. By agreement, they may also appear in another language with the title, abstract and summary in Slovene and English.

Length

Articles should not exceed 18 double-spaced typewritten pages (30,000 characters including spaces). Book reviews should not exceed 20,000 characters including spaces.

Format of submitted articles

.pdf and .docx (Microsoft Word) or .odt (OpenOffice)