Uredniki • Editors

Glavna urednika • Chief editors

Grant H. Lundberg
Department of German and Russian, Brigham Young University
3092 JFSB, Provo, UT 84602, USA • ZDA
grant_lundberg@byu.edu

in • and

Mija Michelizza
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Novi trg 2, p. p. 306, 1001 Ljubljana, Slovenija • Slovenia
mija.michelizza@zrc-sazu.si

 

Tehnična urednica • Editorial Board

Duša Divjak Race
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
dusa.race@zrc-sazu.si