Naročila • Subscriptions

Naročila sprejemamo na naslova:
Subscription inquiries should be addressed to:

za vse države, razen severnoameriških
all countries, except in North America

Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies
Založba ZRC
Novi trg 2, p. p. 306
SI-1000 Ljubljana
Slovenija • Slovenia
E-pošta: zalozba@zrc-sazu.si
Cena • Price: 11 €

za Severno Ameriko • North America
Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies
Department of German and Russian
Brigham Young University,
3092 JFSB, Provo, UT 84602, USA • ZDA
E-mail: grant_lundberg@byu.edu
Cena • Price: $20 ($25 outside U.S.)