Slovenski jezik • Slovene Linguistic Studies

Založnik •  Publisher:

Izdajatelja Issuers:

 

Inštitut za slovenski jezik Frana RamovšaFran Ramovš Institute of the Slovenian Language

in • and

BYU_logo

 Univerza Birgham Young, Provo, Utah, ZDA • College of Humanities, Brigham Young University, Provo, Utah, USA 

ISSN tiskane izdaje • Print ISSN: 1408-2616; ISSN spletne izdaje • Online ISSN: 1581-1271

Revija objavlja znanstvene in strokovne prispevke o slovenskem jeziku, ki so zanimivi za slovenistiko in jezikoslovje nasploh. Zaradi mednarodnega značaja je namen revije povezovati sloveniste z vsega sveta, med njimi širiti nova jezikoslovna spoznanja, teorije in raziskovalne rezultate ter s tem spodbujati izmenjavo mnenj v slovenistični skupnosti. Revija je namenjena vsem, ki se raziskovalno ali kako drugače ukvarjajo s slovenščino ali jezikom sploh, in študentom humanistike.

Aktualna številka

The journal publishes scientific and technical articles about the Slovene language that are of interest to Slovene linguistics and linguistics generally. Because of its international character, the journal intends to connect Slovene scholars from around the globe by sharing new linguistic findings, theories, research results and facilitating the exchange of ideas. The publication is intended for everyone concerned with the study of Slovene as well as for scholars of the humanities.

Current Issue