Slovenski jezik • Slovene Linguistic Studies

ISSN 1408-2616

Založnik/Publisher:

 

ZRC SAZU, Založba ZRC

 

.

.

 

Izdajatelja/Issuers:

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana, Slovenija • Slovenia 

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU / Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language SRC SASA

BYU_logo

in • and

College of Humanities, Brigham Young University,
Provo, Utah, USA • ZDA

Namen zbornika Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies je objavljati slovenistične in za slovenistiko zanimive jezikoslovne članke. Članki se po ocenjevalnem postopku praviloma objavljajo v slovenščini ali angleščini, izjemoma tudi v kakem drugem jeziku, s povzetkoma v slovenščini in angleščini (dobrodošli pa so tudi drugi jeziki), so opremljeni s slovenskimi in angleškimi povzetki. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies se pridružuje gibanju odprtega dostopa. Celovita besedila vseh clankov so zato hkrati objavljena na papirju in na digitalnem repozitoriju Univerze v Kansasu. Vsebina revije je prosto dostopna vsem uporabnikom interneta kjer koli na svetu. Avtorji, ki ostajajo lastniki copyrighta, soglašajo s tako objavo njihovih del.

The mission of Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies is to publish articles concerned primarily with Slovene or of interest to Slovene linguistics. Articles will be published, after passing a double-blind refereeing process, as a rule in Slovene or English (though other languages are welcome) with abstracts in the both languages. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies supports open access by publishing its articles simultaneously in print and in digital format in the KU Scholarworks digital repository, making its content freely available to all users with an Internet connection worldwide. Authors license their work to be published in these formats but retain copyright of their work.

Current Issue