14 (2022)

Članki/Articles
Matej Šekli (Ljubljana) Jezikovne lastnosti zgodnje slovenščine 11. in 12. stoletja PDF INFO
Han Steenwijk (SAZU) On the early history of Val Resia and some of its toponyms or: How the Resians lost their name PDF INFO
Emmerich Kelih (Vienna), Peter Zörnig (Brasília)
Phoneme Frequencies in Slovene (Text vs. Dictionary) PDF INFO
Andreja Žele (Ljubljana, ZRC SAZU) Posamostaljenje oz. substantivizacija v slovenščini: v razmerju do konverzije in poenobesedenja PDF INFO
Domen Krvina (Ljubljana, ZRC SAZU) The Growing Dictionary of the Slovenian Language (2014-) and Slovenian Neologisms: Study on Types of Data and Their Use PDF INFO
Nina Ledinek, Kozma Ahačič, Špela Petric Žižić (ZRC SAZU) Presenting and Linking Grammatical Data on the Franček Educational Language Portal PDF INFO
Tina Lengar Verovnik (Ljubljana, ZRC SAZU), Helena Dobrovoljc (ZRC SAZU, Nova Gorica) Revision of Slovenian Normative Guide: Scientific Basis and Inclusion of the Public PDF INFO
Alenka Vrbinc, Marjeta Vrbinc (Ljubljana) Frazeologija kot medij za izražanje stereotipnih pogledov na druge: na primeru angleških in slovenskih frazemov z etnonimi PDF INFO
Ocene / Reviews
Marko Snoj (ZRC SAZU) O slovenskih priimkih enkrat za trikrat (Tino Mamić. 2020. Priimki: njihov izvor in pomen 1, Primorska – Gorica: Goriška Mohorjeva družba 2020. 255 str.; Silvo Torkar. 2020. Zgodovinska antroponimija in toponimija vzhodne Tolminske – Ljubljana: Založba ZRC. 325 str. ;Janez Keber. 2021. Leksikon priimkov – Celje: Celjska Mohorjeva družba. 989 str.) PDF INFO
Vera Smole (Ljubljana) O posebnem slovaropisnem delu z Žirovskega (Ljudimila Bokal. 2020. Besede za žirovski slovar: Geselski slovar, Polhov Gradec – Žiri: samozaložba. 2020. 200 str.) PDF INFO

Popravka k oceni M. Snoja po izidu:

Simon Lenarčič: Odziv

Marko Snoj:

V besedilu z naslovom O slovenskih priimkih enkrat za trikrat, ki je izšlo v 14. letniku revije Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies na straneh 235 do 252, sem zagrešil dve napaki, ki ju popravljam s tem zapisom.

  1. Naslov knjige Vse o imenih v Sloveniji sem zmotno navedel kot Vse o imenih na Slovenskem.
  2. Zamisel, po kateri naj bi slovensko rojstno ime Mirt izviralo iz grškega poimenovanja mýrtos ‘sredozemski grm mirta’, sem pripisal Simonu Lenarčiču, ki jo je – brez podatka, od kod mu ta razlaga – objavil v svoji knjigi Vse o imenih v Sloveniji. Lenarčič je to zamisel dejansko povzel po dodatkih četrte izdaje Kebrovega Leksikona imen iz leta 2008, ki je v času pisanja lanskega besedila nisem imel pri roki.

Simonu Lenarčiču, avtorju knjige Vse o imenih v Sloveniji, ki je opozoril na obe napaki v mojem besedilu, se za obe netočnosti iskreno opravičujem.