15 (2023)

 

Članki/Articles
Henning Andersen (University of California Los Angeles, USA)

ORCID: 0000-0002-9034-8419
DOI: https://doi.org/10.3986/15.1.01

Charlemagne and All the King’s Men. PS *korlĭ ‘king’? PDF INFO
Татьяна Владимировна Шалаева [Tatjana Vladimirovna Šalajeva] (Институт славяноведения РАН, Центра ареальной лингвистики, Россия)

ORCID: 0000-0002-9836-0105
DOI: https://doi.org/10.3986/15.1.02

Антропонимическая мотивация в названиях животных (на . материале «Общеславянского лингвистического атласа»)
[Antroponimčeskaja motivacija v nazvanijax životnyx (na material “Obščeslavjanskogo lingvističeskogo atlasa”)])
PDF INFO
Januška Gostenčnik (ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Ljubljana, Slovenija)
ORCID: 0000-0001-5967-0920
DOI: https://doi.org/10.3986/15.1.03
Narečna klasifikacija govora Ravne Gore v Gorskem kotarju PDF INFO
Mate Kapović (University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, Croatia)

ORCID: 0000-0001-7938-4323
DOI: https://doi.org/10.3986/15.1.04

On archaic oxytonesis in Slovene Ter dialect PDF INFO
Robert Grošelj (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija)

ORCID: 0000-0002-4105-2013
DOI: https://doi.org/10.3986/15.1.05

Namenilnik v panonski in štajerski narečni skupini slovenskega jezika: pregled na osnovi narečnih opisov PDF INFO
Barbara Jurša Potocco  (Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Izola, Slovenija)

ORCID: 0000-0003-4813-1491

Matej Plevnik (Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Izola, Slovenija)

ORCID: 0000-0002-5472-0156
DOI: https://doi.org/10.3986/15.1.06

Najpogostejši termini s pridevnikom telesni v slovenski kineziološki terminologiji in njihovi angleški ustrezniki PDF INFO
Matjaž Zgonc (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija)

ORCID: 0000-0002-4650-2757
DOI: https://doi.org/10.3986/15.1.07

Non-Institutional and Grassroots Prescriptivism for Slovenian PDF INFO
Marianna Deganutti (Univerza Ludwiga Maximiliana, München, Nemčija)

ORCID: 0000-0002-1090-0358
DOI: https://doi.org/10.3986/15.1.08

Boris Pahor in izbira slovenskega jezika PDF INFO
Popravek / Correction
Marko Snoj (ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Ljubljana, Slovenija) Popravek in odziv na oceno Marka Snoja O slovenskih imenih enkrat za trikrat (letnik 14, 2022) PDF INFO

Celotna številka: Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 15/2023 (pdf)