11 (2017)

Članki/Articles
Sabina Zorčič (Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana) Jezik in neoliberalizem. Open PDF abstract and citation info
Mihail Saenko (Институт славяноведения Российской академии наук, Москва) Proto-Slavic *pepelъ/*popelъ: Original Form and Etymology. Open PDF abstract and citation info
Andreja Legan Ravnikar (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Ljubljana) K problematiki vpliva stičnega jezika – nemščine na semantične spremembe in stilno vrednost najstarejše slovenske knjižne leksike (16. stoletje). Open PDF abstract and citation info
Mitja Trojar (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Ljubljana) Wüster’s View of Terminology. Open PDF abstract and citation info
Mladen Uhlik, Andreja Žele (University of Ljubljana and Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Ljubljana) Semantic and syntactic features of the verbs bati se ʽto fearʼ and upati (si/se) ʽto hope; to dareʼ in the Slovenian sentence. Open PDF abstract and citation info
Petra Mišmaš (University of Nova Gorica) Slovenian questions with short wh-movement and the low periphery. Open PDF abstract and citation info
Vera Smole (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani) Toporišičev prispevek k slovenskemu narečjeslovju. Open PDF abstract and citation info
Ocene / Reviews
Nada Šabec (University of Maribor) Marko Jesenšek: Slovenski jezik v visokem šolstvu, literaturi in kulturi. (Zora 117.) Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, 2016. 235 pp. Open PDF abstract and citation info