10 (2015)

Članki/Articles
Žiga Pirnat (Ljubljana) Genesis of the Genitive of Negation in Balto-Slavic and Its Evidence in Contemporary Slovenian. Open PDF abstract and citation info
Matej Šekli (SAZU) Glagolska vezljivost v jeziku Brižinskih spomenikov. Open PDF abstract and citation info
Metod Čepar (SAZU) Odrazi samostalnikov moškega spola praslovanske akcentske paradigme a v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja. Open PDF abstract and citation info
Andreja Žele (Ljubljana) Vezljivost in družljivost kot dopolnjujoča se besedilna pojava v slovenščini. Open PDF abstract and citation info
Domen Krvina (SAZU) Vidsko razmerje in vidskorazmerni potencial predponskih obrazil v slovenščini. Open PDF abstract and citation info
Mojca Smolej (Ljubljana) Particle Clauses. Open PDF abstract and citation info
Jerica Snoj (SAZU) Od definicije besedne vrste v slovnici do besednovrstne oznake v slovarju. Open PDF abstract and citation info
Saška Štumberger (Ljubljana) Slovaropisna obravnava novejše leksike. Open PDF abstract and citation info
Grant H. Lundberg (Brigham Young University) Preliminary Report on Dialect Attitudes in Austrian and Slovene Carinthia. Open PDF abstract and citation info
Tina Lengar Verovnik (SAZU) Strategije in sredstva leksikalnega kritja v radijskih intervjujih. Open PDF abstract and citation info
Simona Klemenčič (SAZU) The etymology of laz. Open PDF abstract and citation info
Žiga Oman. (Inštitut Nove revije) Slovenci, slovenski jezik in reformacija na Dravskem polju: nekaj paberkov. Open PDF abstract and citation info
Ocene / Reviews
Andreja Legan Ravnikar (SAZU) Aleksandr Dmitrievič Duličenko. Osnovy slavjanskoj filologii I: Istoriko-etnografičeskaja i etnolingvističeskaja problematika, II: Lingvističeskaja problematika,. Opole: Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2011, 526 + 640 Open PDF abstract and citation info
Tijmen Pronk (Leiden University) Tom M. S. Priestly. From Phonological Analysis at My Desk to Linguistic Activism with Slovene in the Austrian Alps.. University: Balkanistica–SEESA, 2014, xviii + 65 pages. ISSN 0360-2206. Open PDF abstract and citation info
Tijmen Pronk (Leiden University) Gerhard Neweklowsky. Der Gailtaler slowenische Dialekt: Feistritz an der Gail/Bistrica na Zilji und Hohenthurn/Straja vas. Unter Mitarbeit von Denise Branz, Christina Kircher-Zwittnig und Juruj Perč.. Juruj Perč. Klagenfurt-Wien/Celovec-Dunaj: Drava Verlag/Založba Drava. 2013. 178 pages. ISBN: 9783854357193. Open PDF abstract and citation info